Phuc Anh

Tin tức

Hướng dẫn sử dụng nhám cho ngành gỗ

PHÚC ANH MECHANICAL STORE gửi đến quý khách hàng hướng dẫn thông tin các loại giấy nhám dùng cho ngành gỗ. Các loại nhám thường dùng có độ hạt từ: P100 đến P240...